• Trampolinespecialisten sinds 1999
  • Compleet assortiment
  • 500 m2 Showtuin
  • Veilig betalen
  • Gratis Bezorging in NL(v.a. €50) - BE €6,95

Trampolines en keurmerken

Spelende kinderen zien het gevaar niet wat tijdens het spel kan ontstaan. Een ongeluk is daarom nooit geheel te voorkomen maar wel ten delen door veilig speelgoed en speeltoestellen aan te bieden. In Nederland is daarom het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen opgesteld. Hierin staan de voorschriften vermeld waaraan speeltoestellen moeten voldoen. Dus ook trampolines. 
 

CE Markering

Op onze producten vindt u het merkteken CE-markering. Dit merkteken wordt alleen aangebracht op producten die vallen onder de zogenaamde Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Met het teken wordt aangegeven dat het product voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van de betreffende richtlijnen. Voor producten waarvoor een EU richtlijn volgens de "nieuwe aanpak" bestaat, geldt de verplichting van de CE-markering. Met de CE-markering wordt aangegeven dat het product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU richtlijnen. Producten zonder CE-markering mogen niet worden verhandeld op de Europese markt, ook al voldoen ze aan de eisen.  Vraag ernaar als u bij ons bestelt.


TüV keurmerk

Diverse merken trampolines zijn voorzien van dit duitse keurmerk. In Nederland is TUV ook actief en draagt dus ook bij aan de keuring van diverse speeltoestellen.

Lees hier meer: www.tuv.nl

 

AIB Vinçotte

Heel concreet kan de kernactiviteit van Vinçotte als volgt worden samengevat: de klanten absolute gemoedsrust of peace of mind bieden op het vlak van kwaliteit, veiligheid en het leefmilieu. Dankzij onze multidisciplinariteit kunnen we op elk van deze drie sleutelbevoegdheden totaaloplossingen aanbieden. Vertaald in operationele termen zijn onze belangrijkste diensten: 

- certificatie teneinde de conformiteit met allerhande reglementen en voorschriften te assisteren;
- inspectie en controle die deze attestatie mogelijk maken;
- bijscholing, opleiding en advies.

Zowel privé-personen als bedrijven komen in vrijwel alle facetten van hun dagelijks leven in contact met Vinçotte, al zijn zij zich daar niet altijd van bewust... 

Kijk voor meer informatie op: 
www.vincotte.nl